Psikiyatri Uzmanı

HAKKINDA

1996 yılında yılında girdiği Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2002 yılında mezun olan Dr. Sabri Burhanoğlu aynı yıl Londra King’s College Hospital, Luminal Gastroenterology Unitesinde gözlemci olarak çalıştı. 2003 yılında girdiği Genel Cerrahi ihtisasını kendi isteği ile ihtisasını yarıda bırakarak 2004 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde Psikiyatri ihtisasına başladı. 2009 yılında Psikiyatri Uzmanı oldu ve Mecburi Hizmet yükümlüsü olarak Trabzon Ataköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Bursa Devlet Hastanesi Psikiyatri liniğine atandı ve Bursa AMATEM kliniğinin kuruluşunda görev aldı. 2011 yılında kendi isteği ile kamudaki görevinden ayrılarak NPİstanbul hastanesinde çalışmaya başlamıştır.

NPSUAM Etiler polikliniğinde psikiyatri uzmanı olarak çalışırken Üsküdar Üniversitesinde Yard. Doç. Dr. olarak Klinik Psikoloji yüksek lisans programında çeşitli dersler vermiş ve yüksek lisans tez danışmanlığı yapmıştır.

Yerli ve yabancı bilimsel dergilerde yayınlanmış birçok akademik çalışması olan Dr. Sabri Burhanoğlu’nun bilimsel kongrelerde bildiri ödülleri mevcuttur. İstanbul Tabib Odası ve Türkiye Psikiyatri Derneği üyesidir. Bağımlılık dergisi yayın kurulu üyesi olarak birçok araştırmaya hakem olarak katkıda bulunmuştur.

2014’den bu yana kendi serbest muayenehanesinde hasta kabul etmektedir. Dr. Sabri Burhanoğlu İngilizce bilmekte olup evli ve 2 çocuk babasıdır.

Akademik Çalışmalarından bazıları
Doktora Tezleri (Tıpta Uzmanlık)
Erkek Alkol Bağımlılarında Yürütücü İşlevler Ve Problem Çözmenin Ayıklık Süresi Ve İçme Miktarı İle İlişkisi (Ankara 2009)
Yayınlar

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1.Taner E, Coşar B, Burhanoğlu S, Calikoğlu E, Onder M, Arikan Z. “Depression and anxiety in patients with Behçet’s disease compared with that in patients with psoriasis.” Int J Dermatol. 2007 Nov;46(11):1118-24.2007
2. B Coşar, K Taşkınoğlu, P Lepping, S Burhanoğlu, HY Eser, ME Taner, Z Arıkan Sanrısal parazitozun tedavi seçenekleri: On dört hastalık olgu serisi Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2012; 13(3):239-242
3. Sabri Burhanoglu , Gokben Hizli Sayar, Umut Isik Zehra Arikan, Behcet Cosar, Erdal Isik Differences in Executive Functions and Problem Solving Styles of Protracted Sober and Relapsed Alcohol-dependent Patients Brain Disord Ther 2014, 3:3

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
1: Gebelik ve Emzirme Döneminde Psikotrop İlaç Kullanımı. Umut ışık, Sabri Burhanoğlu sf 425-429 Güncel Temel ve Klinik Psikofarmakoloji. Editör: Erdal Işık, Tayfun Uzbay 2009
2: Genel Tıbbi Durumlar ve Çocuk Ergen Psikiyatrisi. Sabri Burhanoğlu Ender Taner Sf 771-798 Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları. Editör: Ayla Soykan Aysev, Yasemen Işık Taner

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1: Burhanoğlu B, Burhanoğlu S, Akın A, Aysev A “Çocuk ve Ergenlerde Bipolar Bozukluk” Türkiye’dePsikiyatri2008;10(2):64-73
2: Taner E, Burhanoğlu S, Coşar B, Önder M “Behçet Hastalığı Olan Hastalarda Anksiyete ve Depresyonun Psoriasis Hastalarıyla Karşılaştırılması” Türkiye’de Psikiyatri 2006; 8(1):27-29 2006
3:Altuğ E, Burhanoğlu S, Erkek AB, Kuzu MA “Kolo-rektal kanserlerin erken teşhisinde kullanılan tarama testlerine doktorların yaklaşımı” Güncel Gastroenteroloji 6/1 2002
4. Sabri Burhanoğlu, Gökben Hızlı Sayar Alkol Bağımlılığında Ayıklık Döneminde Beyinde Yapısal ve Fonksiyonel Düzelmeler / Morpholocial and Functional Recovery of Brain Associated withSobriety from Alcoholism. Bağımlılık Dergisi 2014 (15) 28-33
5 H.Erensoy, S Burhanoğlu. .intranasal metilfenidat ve buprapion kullanımı:bir olgu sunumu Bağımlılık Dergisi 2014.15(2):102-104

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1 : Sabri Burhanoğlu, Çetin Etik, Umut Işık, Zehra Arıkan, Behçet Coşar, Erdal Işık “Alkol bağımlılığı olan hastalarda Yürütücü işlevler ve problem çözmenin ayıklık süresindeki rolü” 6. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 3-6 Aralık 2009 Antalya2009
2: Akın A, Arıkan Z, Burhanoğlu S, Coçar B, Kuruoğlu A “Alkol Bağımlılığı Olan Hastalarda İdame Tedavisi Olarak Disülfiram İmplantasyonunun Yeri” 6. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 3-6 Aralık 2009 Antalya 2009
3: Sabri Burhanoğlu, Aslı Akın, Aslı Çepik Kuruoğlu, Zehra Arıkan, Behçet Coşar “Ayaktan başvuran depresyon hastalarında Sertralin, Paroksetin ve Milnasipranın karşılaştırılması” Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi 1-5 Nisan 2009 Girne-KKTC 2009
4: Sabri Burhanoğlu, Aslı Akın, Tayyibe Arslan, Behçet Coşar “Bir psikiyatri kliniğinde yatarak tedavi gören psikotik hastaların tedavisinde ilaç seçimi ve tedavi yaklaşımlarının “yeniden yapılanma” dönemi öncesinde değerlendirilmesi: Bir özeleştiri çalışması” Gazi Günleri İnteraktif Psikiyatri Kongresi 1-5 Nisan 2009 Girne-KKTC 2009
5: Sabri Burhanoğlu, Burhan Burhanoğlu, Serap Üçler, Levent E. İnan, Behçet Coşar “Kronik başağrısı yakınması ile başağrısı polikliniğine başvuran hastalarda disosiyatif bozukluk” 9. Ulusal Konsultasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi 20-22 kasım 2008 Kuşadası Aydın 2008
6: Sabri Burhanoğlu, Selçuk Aslan, M. Ender Taner, “Şizo-Obsesif Bozukluk: Obsesyon mu? Psikoz mu?” Gazi Psikiyatri Günleri7-10Nisan2005Antalya.2005

Yönettiği yüksek lisans tezleri
Bahar Turgut. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi, Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların ebeveynleri ile normal gelişim gösteren çocuklaarın ebeveynlerinin mizaç karakter özelliklerinin karşılaştırılması’ 2014.
Gülten Değirmencioğlu. Üsküdar Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Bitirme Tezi, 18-25 Yaş Arası üniversite öğrencilerinin aleksitimi bağlanma psikolojik belirtiler ve doğum sırasının üerindeki etkisinin araştırılması 2014

Diğer yayınlar
Uyku ve depresyon Psikohayat dergisi 2013 sayı 12

Ödüller
En iyi bildiri 1.lik ödülü
Sabri Burhanoğlu, Selçuk Aslan, M. Ender Taner, “Şizo-Obsesif Bozukluk: Obsesyon mu? Psikoz mu?” Gazi Psikiyatri Günleri 7-10 Nisan 2005 Antalya. 2005
En iyi bildiri 2. lik ödülü
Sabri Burhanoğlu, Çetin Etik, Umut Işık, Zehra Arıkan, Behçet Coşar, Erdal Işık “Alkol bağımlılığı olan hastalarda Yürütücü işlevler ve problem çözmenin ayıklık süresindeki rolü” 6. Ulusal Alkol Ve Madde Bağımlılığı Kongresi. 3-6 Aralık 2009 Antalya 2009

Back to Top