Dr.Sabri Burhanoğlu 9.Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı kongresinde sunum yaptı

10-12 Aralık 2015 tarihlerinde düzenlenen 9. Ulusal Alkol ve Madde Bağımlılığı Kongresi’ nde, alkol ve madde kullanım bozuklukları alanında kanıta dayalı bilgiler ile önleme, tedavi ve rehabilitasyon ana başlıkları tartışıldığı kongrede uygulamalar, deneyimler ve bu bilimsel tema çerçevesinde bilgiler paylaşıldı.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Sabri Burhanoğlu panelde “Yeme bozukluğu ve yeme bağımlılığında yeni tedavi yaklaşımları” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Ülkemizde önemi giderek artan, bu alanda çalışan uzmanların görüş paylaşma, politika belirleme ve ortak projeler üretmesine Ulusal bağımlılık kongresi’ nin öncülük etmesi beklenmelidir.

Bağımlılık Psikiyatrisi Derneği, ülkemiz bağımlılık sorunlarının çözümüne ve bu alanda alınması gerekli önlemlere kadar bir çok planlamada belirleyici olmaya devam etmektedir. Ulusal bağımlılık kongreleri de bu bağlamda yapılan eğitim etkinlikleri olarakta görülmektedir.

DR.Sabri Burhanoğlu - Randevu Al