Bağımlılık Atölyesi

 • Bağımlılık;  ruhsal, sosyal ve biyolojik etmenlerin birlikte rol oynadığı  bir klinik sendrom olarak tanımlanmıştır
 • Alkol ve madde bağımlılığında tedavi yöntemleri çeşitlilik göstermektedir.
 • Alkol ve madde bağımlılığında, gerek bağımlılığın gelişip yapılanması gerekse yapılandıktan sonraki dönemleri göz önünde bulundurduğumuzda tedavide etkili birçok model vardır.
 • Bağımlılık atölyemizin amacı bu birçok modelden önce grup olarak kendi kültürel yapımıza uygun, sonra bireysel olarak kişiye en uygun tedavi modelini uygulamaktır.
 • Atölyemizde uygulanacak modellerde kişisel olarak bağımlının;

–        Yıkıcı veya psikotik ebeveynleriyle olan patolojik özdeşimleri

–        uyum ve huzur sağlamadaki hata ve defektleri

–         Alkol ve madde kullanımının beyin ve kişilik üzerine toksik ve psikososyal etkileri aracılığıyla yaşanan regresyonun tespiti ,

–        Değersizlik, yetersizlik duyguları ve düşük benlik saygısı

–        yaşantı sürecinde bir temele tutunma, alçakgönüllülük, teslimiyet ve benlikte kısıntı gereksinimleri

–        bağımlılık gereksinimlerinin karşılanması için hangi fırsatların sunulması gerektiği

Bağımlılık atölyesinde uygun bireylerde bağımlılığın Bireysel terapisi yapılmaktadır. Bireysel terapinin avantajları;

–        Eşlik eden psikiyatrik bozuklukların ayırıcı tanılarının yapılabilmesi için hastaları daha yakından gözlemleme ve dikkatle takip etme olanağı.

–        Bireysel terapi; terapistle kurulan bağımlı aktarımını kolaylaştırır. Bu bağımlı ilişki hastayı etkilemede yararlı olabilir.

–        Terapist, hasta hakkında daha hızlı bir şekilde daha çok şey öğrenebilir ve bu bilgi hastanın almaya, kabul etmeye açık olabileceği bir dönemde terapistin müdahale edici öneriler sunmasını sağlar.

 • Alkol bağımlılığında psikoterapi bir sanattır. Bu sanatın en önemli özelliği de “ne zaman müdahale edilip ne zaman edilmeyeceğini” bilmektir.
 • Bağımlılık Atölyesi Bağımlılık tedavi modellerinden Hastalık modeli, relaps önleme modeli, Aile Modellerini de içeren bireysel ve grup tedavileri mevcuttur.
 • Bağımlılık Atölyesinde;

–        Alkol-madde isteğinin belirlenmesi ve bu istek ile başa çıkma

–        Sosyal baskıların belirlenmesi ve bunlarla başa çıkma

–        Öfkenin kontrol edilmesi

–        Boş zamanların kullanılması

–         Acil durumların yönetilmesi

–        Nüksü önleme çalışması gibi planlar mevcuttur.

 • Bağımlılık Atölyesinde Aile;
 • Bağımlılık; ailenin birlikte tedavi olmasını gerektiren bir hastalık olarak kabul edilmektedir.
 • Çoğunlukla “tedavi arama davranışı” ve “ayıklığın sürdürülme çabası” aile bireyleri tarafından gösterilmektedir
 • Bağımlılığın anlaşılması ve kabul edilmesindeki sorunlar aile bireyleri için de geçerlidir.
 • Bağımlılığı, bağımlı kadar diğer aile bireylerinin de etkilendiği bir hastalık olarak görülür. Yani bağımlılık bir aile hastalığıdır.
 • Bağımlı ile birlikte yaşayanlar eş-bağımlı, bağımdaştırlar. Bağımlının belirtilerine paralel seyreden belirtileri vardır.
 • Aile bireylerinin tedavisi bağımlı bireyden ayrı olarak yapılmalıdır.

Bağımlılık Atölyesinde grup terapileri.

 •  Grup psikoterapisinin sürdürülmesi nüksetmeyi engellediği gibi yaşam kalitesinin artırılmasına katkı sağlamaktadır
 • Tutarlılık-süreklilik, ciddiyet, küçük hedeflere yönelme, özgüllük
 • Grup psikoterapisi sürecinde iyileştirici etkisi olan çeşitli faktörleri

–        umut aşılama,

–        evrensellik,

–        bilgi paylaşımı,

–        yardımseverlik,

–        dayanışma,

–        kişiler arası öğrenme,

–        sosyalleşme tekniklerinin öğrenilmesi,

–        taklit etme,

–        katarsis,

–        varoluşsal sorunların çözümü,

–        çocukluktaki aile yaşantısının düzeltilmiş olarak yeniden yaşanması

DR.Sabri Burhanoğlu - Randevu Al