Evlilik ve İletişim

Evlilikte yaşanan sorunlar incelendiğinde birtakım problem veya çatışma alanları göze çarpmaktadır. Eşler arasında ilişkinin bozulmasına yol açan sorunlar tartışmalar değil; çatışma konularının nasıl yönetildiğidir. Çiftlerin iletişim becerileri, evlilikteki çatışma alanlarının başarıyla yönetimi evlilik doyumu ve istikrarı sağlamada önemlidir.

Çiftlerin özellikleri ve iletişim biçimleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Bağımsız çiftler: 
Aile, bağımsız çiftler tarafından yönetilir, aile içinde açıklık önemsenir. Çiftler, aile içinde kadın ve erkeğin eşitliğine inanırlar. Bu çiftlerin çatışma ile kolaylıkla baş edebildikleri, anlaşma ve tartışmaları daha iyi yönlendirdikleri gözlenmektedir.
 • Geleneksel çiftler:
Bu çiftlerin yaşam felsefesi birbirine benzer. Her ikisi de iyi bir evlilik için bazı 
kişisel bağımsızlıklardan özveride bulunmak gerektiğine inanır.
 • Ayrı-kopuk çiftler: 
Bu tür yapıda olan ailelerde çok az samimiyet vardır. Çiftler basma kalıp kadın erkek rollerini devam ettirirler. Her iki eşte de evliliği sürdürmeleri gerektiği hissi vardır ve bunu yapmaya çalışırlar. Çatışmalardan kaçınır, duygularını birbirlerine ifade etmezler. 
Mutlu ve uyumlu bir evlilik her şeyden önce sağlıklı ve yeterli bir iletişim ve eşlerin bundan sağladıkları doyumla gerçekleşir. Evliliğin kalitesi ve uyumun artırılması konusundaki önemli noktalardan biri eşlerden her ikisini de hoşnut eden iletişim türlerinde eşlerin anlaşmaları, fikir birliğine varmaları ve memnuniyet duymalarıdır.
 • İletişim becerileri ile evlilikteki memnuniyet arasındaki ilişkiye bakıldığında, eşlerin iletişim becerilerinin evlilikteki memnuniyeti belirleyen en önemli etken olduğu, bir çok araştırmacı ve terapist tarafından paylaşılan bir görüştür.

Evlilikte sergilenebilecek iletişim süreçleri şu biçimlerde olmaktadır.

 • Bütünleyici: müzakere ederek anlaşmaya varma, paylaşma, güveni belirtme, işbirliği yapma.
 • Yıkıcı: öfke gösterme, eleştirel yaklaşma.
 • Kaçınmacı: çatışmanın varlığını inkar etme, iletişimin odak noktasını değiştirmek ve çatışma ile ilgili dolaylı iletişim kurmak.

Yolunda gitmeyen-kötü evliliklerin özelliklerine baktığımızda şu ortak özeliklerle karşılaşırz.

 • duygu, düşünce, sevgi ve ortak sorunların paylaşımı bozuktur.
 • Eşler birbirlerine sorunlarını anlatmamaktadır.
 • Eşlerde olumsuz kişilik özellikleri, iletişimsizlik, sınırlı sosyal yaşam ve kıskançlık gibi unsurlar da yer almaktadır,
 • Eşinin bakış açısını anlayamama,
 • Eşini suçlama, eleştirme veya aşağılama

Çiftler arasında yaşanan çatışma konuları genellikle dört yolla yönetilmeye çalışılmaktadır.

(a) Boyun eğme: taraflardan birinin diğerinin fikirlerini kabul etmesi.

(b) Uzlaşma: Herkesin kabul edebileceği ortak bir noktada uzlaşı sağlama.

(c) Bırakma: Hiçbir uzlaşmaya varmadan, çatışmanın çözümsüz olarak ortada bırakılması.

(d) Geri çekilme: Tartışmaktan kaçınma veya tartışmayı yarım bırakma.

Evliliğin ilk yıllarında kadın ve erkeğin iletişim biçimi evlilikteki istikrarı ve mutluluğu artırmaktadır.

Erkekler genellikle eşlerinin kendi ideallerini paylaştığı ve yaptığı şeylerin doğruluğu konusunda destek hissettiğinde mutlu olmakta, kadınlarsa genellikle korunma, yaşamı ilginç ve heyecanlı kılma duygularının eşleri tarafından sağlandığında mutlu olmaktadır.

Her iki eşin de iletişim konusunda başarılı ve istekli olması mutlu evliliklerin; iletişim konusunda eksikliklerin olması ise mutsuz evliliklerin ortak noktasıdır.

Mutlu çiftlerin birbirleriyle çeşitli konular ve olaylar hakkında daha çok konuşabildikleri, birbirlerini daha iyi anladıkları, kelimelerin ardında yatan duygu ve ifadeleri daha iyi sezinledikleri, problem çözme yöntemleri ve karar verme süreçlerinde başarılı oldukları görülmektedir.

Çiftlerin herhangi bir anlaşmazlık durumunda yapıcı biçimde iletişim kurabilme becerileri sergilemeleri, evliliğin sağlığı ve uzunluğu ile orantılıdır.

İletişim ile ilgili yaşanan problemler boşanma veya ayrılık riskini arttırmakta ve çiftin çocuklarını da etkileyerek yeni problemleri ortaya çıkarabilmektedir.

Evlilikte iletişimi etkileyen birçok faktör mevcuttur. iletişim becerileri arttıkça  evlilik uyumu ve doyumu artmaktadır. Evlilik uyumu ve doyumunu başka bir yazıda paylaşmak üzere güzel ülkeme terörsüz ve mutlu günler diliyorum.

DR.Sabri Burhanoğlu - Randevu Al